ثبت نام حمایت از خانه های قرآنی جدیدالتاسیس

بسمه تعالی

حمایت تشویقی از بخشی از هزینه های عاملین ثبت خانه های قرآنی روستایی در کلیه استانهای کشور صرفا در محدوده زمانی عید نوروز 1399 تا عیدغدیر سال جاری توسط مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان می باشد که مطابق شرایط زیر اقدام و ثبت نام نموده اند.

شرایط اول : خانه های قرآنی روستایی که مجوز فعالیتشان را از سازمان تبلیغات اسلامی از تاریخ اول فروردین 99 لغایت عیدغدیر سال جاری دریافت نموده اند.
شرایط دوم : یا خانه های قرآنی روستایی که مدارکشان را در سایت تلاوت تکمیل نموده و ثبت سیستم شده اند و شماره پرونده دریافت نموده اند.

جهت هماهنگی و یا پاسخ به سوالات در اوقات و زمانهای اداری با شماره 60-03135676859 تماس حاصل نمایید.